niedziela, 20 listopad 2011 00:00

11 listopada - Dzień Niepodległości

11 listopada w OKiS w Leśnej obchodziliśmy uroczyście 93 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na obchody te do Domu Kultury przybyło bardzo wiele osób.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele: Związku Sybiraków, Kombatantów,  Urzędu Miejskiego w Leśnej z Burmistrzem Janem Surowcem na czele, przedstawiciele Rady Miejskiej, PSL, OSP, ZHP oraz szkół z terenu Gminy Leśna.

Po wprowadzeniu sztandarów i wysłuchaniu Hymnu głos zabrał Pan Burmistrz. W swoim przemówieniu przypomniał fakty historyczne począwszy od rozbiorów Polski aż do współczesności, podkreślił rolę wszystkich grup społecznych w walce o niepodległość oraz ważność literatury, poezji, tradycji narodowej. Podzielił się też refleksjami o formach współczesnego patriotyzmu i znaczeniu samego Święta.
Po wysłuchaniu Roty sztandary zostały wyprowadzone, a „pałeczkę przejęli” uczniowie Gimnazjum z Leśnej z przygotowanym programem w formie przyjemnego i pouczającego spotkania z historią naszego kraju. Twórcami tego przedsięwzięcia były Panie: Renata Arbaczewska, Monika Pastusiak i Dorota Piotrowska nauczycielki z Gimnazjum w Leśnej.
W dalszej części programu można było podziwiać występy dzieci różnych sekcji działających przy Ośrodku Kultury i Sportu: grupy tanecznej pod kierunkiem Tomasza Gajewskiego, grupy teatralnej będącej pod opieką Joanny Marczyńskiej.
Po części artystycznej zaproszeni gości przeszli do kawiarni Domu Kultury na mały poczęstunek oraz spotkanie z organizatorami imprezy.
Dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom i zaproszonym gościom za przybycie i wspólne przeżywanie uroczystości.

Zobacz zdjęcia z uroczystości.

 

Czytany 1811 razy