czwartek, 12 lipiec 2012 23:00

IX Międzynarodowy Turniej Orki Konnej - 29 lipca 2012

Klub Jeździecki "Jedenastka Izerska" jest organizacją zrzeszającą wszystkie osoby zainteresowane rekreacją, hippoterapią, sportem konnym i hodowlą oraz sympatyków koni i  jeździectwa.
Przez 10 lat działaliśmy jako nieformalna grupa miłośników koni, chcąca pro-pagować na jeździectwo i sporty konne na terenie Pogórza Izerskiego.

Aby rozwijać i kontynuować nasze działania od stycznia 2010r. założyliśmy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Jedenastka Izerska, co umożliwia nam pozyskiwanie wsparcia finansowego z zewnątrz, dzięki czemu możemy podnosić jakość organizowanych przez nas imprez rekreacyjno- sportowych.

 

Nasze cele to:

  • Popularyzacja walorów rekreacji, hippoterapii i sportu konnego,
  • Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • Kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków klubu,
  • Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i hippoterapii,
  • Tworzenie i udostępnianie członkom klubu bazy rekreacyjno-sportowej.

W roku 2012 KJ „Jedenastka Izerska” jest organizatorem „IX-go Międzynarodo-wego Turnieju Orki Konnej”. „IX Międzynarodowy Turniej Orki Konnej” odbędzie się 29 lipca 2012 roku w Złotym Potoku. Jest to impreza rekreacyjna zarówno dla miłośników koni jak i wszystkich innych, którzy lubią przyjemnie, na łonie natury spędzić czas.

W konkursie orki w szranki staje kilkunastu zawodników z Polski oraz z Niemiec, w dwóch kategoriach: w parach i w pojedynkach. Każdy z nich ma do zaorania wcze-śniej wylosowane przez siebie poletko. Widowisko jest bardzo interesujące szczegól-nie, iż wielu obserwatorów pierwszy raz ma możliwość podziwiania tego typu prace polowe. Wszyscy uczestnicy wspaniale dają sobie radę z powierzonym im zadaniem a sędziowie mają nie lada „orzech do zgryzienia”, komu przyznać I miejsce.

Po zakończeniu konkursu orki konnej następuje wręczenie nagród zwycięzcom. Klub nasz stara się aby zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, w kategorii pary nagrodą główna jest źrebak, zaś w kategorii pojedynki nagrodą jest uprząż szorową. Atrakcyj-ność nagród sprawia, iż z roku na rok zwiększa się liczba orzących w pocie czoła wylosowane poletka.

W trakcie trwania imprezy rozgrywane są również Otwarte Mistrzostwa Powiatu Lubańskiego w Ujeżdżeniu. Maja one na celu propagowanie jeździectwa wśród dzieci i młodzieży z okolicznych gmin. Dzięki tego typu zawodom mają one możliwość pokazania swoich umiejętności oraz poczuć odrobinę sportowej rywalizacji, co nie jest możliwe na zawodach regionalnych ponieważ większość z nich nie jest zarejestrowanymi zawodnikami w Polskim Związku Jeździeckim. Dodatkową motywacją do udziału i podnoszenia swoich umiejętności jest możliwość wygrania atrakcyjnych nagród rzeczowych w postaci sprzętu jeździeckiego. Poza tym każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowe floth.
W godzinach popołudniowych rozegrane zostaną IV Amatorskie Zawody   w Powożeniu w zawodach tych wyróżniamy dwie kategorie: pary oraz pojedynki. Zawodnicy walczą o uzyskanie jak największej ilości punktów, co umożliwi im wzięcie udziału w losowaniu nagrody głównej. 
Dodatkową atrakcją są rozgrywane:
-  II Mistrzostwa Kobiet w Powożeniu, które w zeszłym roku cieszyły się dużą popularnością.
-    „Konikoniada” – ścieżka zręcznościowa dla koni rasy Konik Polski
-    VIII Konkurs Jeździecki dla Dzieci Specjalnej Troski.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkursami publiczność będzie mogła zrobić zakupy na Jarmarku Miodu i Rękodzieła, a dzieci skorzystać z dmuchanych zamków i zjeżdżalni.

Pełen tekst wraz ze zdjęciami pobierzesz tutaj.

Czytany 1082 razy