piątek, 27 lipiec 2012 09:46

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOŻYNKI 2012

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na zorganizowanie Dożynek Gminnych Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych Święto Plonów 2012. Jest to jednodniowa impreza dla mieszkańców z obszaru Gminy Leśna oraz gości i turystów z okolicznych miejscowości. Organizacja przedsięwzięcia ma na celu pokazanie piękna tradycji obrzędowości wsi polskiej kultywowanej przez mieszkańców Gminy Leśna.

Nazwa zadania: Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych poprzez organizację „ŚWIĘTA PLONÓW 2012”, na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 00653-6930-UM0141153/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawartej w dniu 24.07.2012 we Wrocławiu.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta cenowa
  3. Propozycja umowy

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  03.08.2012r., do godz. 15.00  w Ośrodku Kultury i Sportu, 59-820 Leśna, ul. Świerczewskiego 5A. Informację o sposobie składania oferty znajdą Państwo w wymienionych wyżej załącznikach.

Czytany 1557 razy