wtorek, 02 kwiecień 2013 09:16

Pozytywna ocena dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

W dniu 27 lutego br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej przeprowadzona została kontrola, dokonana przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Celem wizytacji była weryfikacja wydatków zadeklarowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu we wniosku o płatność w związku ze zrealizowanym projektem „Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych poprzez organizację Święta Plonów 2012”.

 

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia dokumentacji przedmiotowej operacji oraz zweryfikowania poniesionych kosztów projektu. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień. Zgromadzona dokumentacja z realizacji projektu odpowiada zasadom przyznania pomocy. W ciągu najbliższych tygodni Ośrodek Kultury i Sportu spodziewa się refundacji kosztów organizacji Święta Plonów 2012.

Anna Zawisza-Paliwoda

Czytany 923 razy