piątek, 05 październik 2012 19:36

Spotkanie Koła Diabetyków w Leśnej

W dniu 28 września br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej odbyło się spotkanie członków Koła Diabetyków w Leśnej z Zarządem Rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Jeleniej Góry, zrzeszającym koła diabetyków z Jeleniej Góry, Zgorzelca, Lubania, Pieńska, Bolesławca, Lwówka Śląskiego i Leśnej.

Zebranych powitała Pani Zofia Turkiewicz, Radna Rady Miejskiej w Leśnej i jednocześnie założycielka oraz Prezes Koła Diabetyków w Leśnej. Po słowach powitania przedstawiła informację o pracy leśniańskiego Koła. Warto przytoczyć historię jego funkcjonowania. Działalnością Koła kieruje 5-osobowy Zarząd. Powstało w październiku 2006r. i początkowo tworzyło je 30 osób. Mocno skupiło się na organizacji cyklu szkoleń pt. „Jak żyć z cukrzycą” a prelegentami były pielęgniarki diabetologiczne ze Zgorzelca i Lubania. W latach 2007 - 2008 Koło nawiązało współpracę i pozyskało opiekę środowiskową NZOZ „MDITON” w Leśnej. Były to lata, kiedy uzyskano najwięcej informacji o cukrzycy a członkowie Koła mogli korzystać z odpłatnych wizyt u lekarza diabetologa w lubańskim szpitalu. Kiedy Poradnia Diabetologiczna w Lubaniu przestała istnieć, Koło zaczęło prowadzić swoje działania na zasadzie grupy wsparcia, co oznaczało, iż osoby lepiej zapoznane z cukrzycą pomagały osobom, które jeszcze nie posiadały wiedzy na odpowiednim poziomie. Członkowie gromadzili biuletyny i materiały drukowane o cukrzycy, powielali informacje tam zawarte tworząc własne domowe biblioteczki; prowadzili również samokontrolę glukozy. W drugiej połowie 2009r. w budynku Ośrodka Kultury i Sportu był prowadzony remont i nie można było realizować spotkań w jego pomieszczeniach. Po zabezpieczeniu dokumentacji, członkowie Koła korzystali z gościnności innych instytucji i spotykali się m.in. w pomieszczeniu Honorowych Dawców Krwi, w Gimnazjum w Leśnej, Szkole Podstawowej. Niestety sytuację pogorszyła dodatkowo powódź w sierpniu 2010. W związku z trwającymi remontami popowodziowymi coraz trudniej było realizować spotkania a w 2011r. w okresie od stycznia do września działalność Koła była zawieszona niemal całkowicie. Sporadyczne spotkania odbywały się w domach prywatnych, nadal członkowie wzajemnie się wspierali, udzielali sobie porad dotyczących choroby i skrupulatnie gromadzili materiały do domowych biblioteczek.
Rok 2012 Koło Diabetyków w Leśnej rozpoczęło bardzo prężnie od aktywnego włączenia się do organizacji kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W holu głównym budynku Ośrodka Kultury i Sportu zostało zorganizowane badanie krwi na zawartość cukru oraz badanie ciśnienia tętniczego. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, podobnie jak wystawa broszur i materiałów informacyjnych na temat cukrzycy. Członkowie Koła dostarczyli również wiele przedmiotów, które następnie zostały zlicytowane w ramach WOŚP. Za swój wkład pracy Koło otrzymało podziękowania od Jurka Owsiaka.
Od października 2011r. do czerwca 2012r. 6 osób (5 członków i 1 sympatyk) uczestniczyło w zajęciach „Leśna Szkoła Integracji”. Warto również wspomnieć, iż 2 osoby biorą aktywny udział w zajęciach Kółka Fotograficznego, działającego w Ośrodku Kultury i Sportu. Ich prace można aktualnie obejrzeć na wystawie w holu głównym OKiS. Zachęcamy do obejrzenia efektów. Członkowie Koła mogą też uczestniczyć w zajęciach Klubu Seniora lub w wybranej indywidualnie formie zajęć, organizowanych w OKiS.
Na wniosek Koła Diabetyków w Leśnej oraz dzięki Panu Prezesowi Rejonu PSD w Jeleniej Górze, Waldemarowi Wiśniewskiemu udało się zorganizować przyjazd dr nauk med. Małgorzaty Wilczyńskiej, specjalisty endokrynologii i diabetologii z Wrocławia. Odczyt zorganizowany w dniu 30 czerwca br. cieszył się dużym zainteresowaniem. Można było wysłuchać informacji o przyczynach i przebiegu cukrzycy, a także o możliwych ewentualnych powikłaniach. Referat Pani Doktor został z wielką starannością zapisany i jest przechowywany przez członków Koła do celów szkoleniowych.
Spotkania Koła Diabetyków odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00 w sali nr 17 na I piętrze w OKiS. Jest to pomieszczenie, które Koło dzieli z kilkoma innymi organizacjami. Opieką medyczną otacza członków Koła dr Janusz Kliszcz z NZOZ „MEDITON” w Leśnej. Koło organizuje w miarę swoich możliwości wyjazdy do Świeradowa Zdroju, do jaskini solnej. Obecnie Koło włącza się do realizacji projektu finansowanego przez Urząd Miejski, obejmującego szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Weźmie w nim udział 4 członków Koła. W toku spotkania – w części dotyczącej wymiany doświadczeń – Koło w Leśnej zaproponowało nawiązanie współpracy z Kołem Diabetyka w Lwówku Śląskim. Oba koła łączy zbliżona ilość członków, podobne możliwości organizowania wycieczek i zajęć ruchowych. Leśniańskie Koło chce zaproponować współpracę w zakresie: organizowania wspólnych imprez turystycznych typu rajdy, wędrówki, wymiany receptur i własnych przepisów na potrawy dietetyczne dla osób chorych na cukrzycę, wymiany książek i broszur w biblioteczkach diabetologicznych przechowywanych w Kołach na zasadzie BOOKCROSSING, organizowania wspólnych obchodów z okazji Dnia Walki z Cukrzycą. Szczegółowe formy współpracy określą obie strony w planach pracy na 2013 rok, po zaopiniowaniu ich przez Zarządy Kół we Lwówku Śląskim i w Leśnej. Podczas spotkania Zarząd Koła w Leśnej podziękował Dyrektor OKiS, Joannie Pietras za życzliwość, opiekę i pomoc, które „pozwalają nam czuć się jak u siebie w domu” oraz Waldemarowi Wiśniewskiemu za bezinteresowną pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych i za ścisły kontakt z Kołem. Zarząd Koła w Leśnej dziękuje Urzędowi Miasta w Leśnej za przekazanie materiałów promocyjnych, które w celu promocji potencjału turystycznego Gminy Leśna zostały przekazane podczas niniejszego spotkania przedstawicielom Kół z Jeleniej Góry, Zgorzelca, Lubania, Pieńska, Lwówka Śląskiego, Bolesławca oraz Leśnej.

Kliknij, aby zobaczyć galerię kilku zdjęć ze spotkania

 

Czytany 1106 razy