sobota, 08 wrzesień 2012 13:59

I tak to właśnie było – Święto Plonów 2012

W tym roku dożynki gminne Święto Plonów 2012 odbyły się 2 września na stadionie sportowym w Leśnej, przy ul. Sienkiewicza.

To ważne gminne wydarzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 Mszą Świętą polową odprawioną przez Księdza Dziekana Jana Dąbskiego. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać pięknego kazania wygłoszonego przez Księdza Dziekana. Dodatkowej uroczystej oprawy podczas Mszy Świętej nadali ksiądz wikary Piotr Olszówka, organista Edward Krzysztoń oraz kościelny Roman Kojro.

Podczas Mszy odbyło się poświęcenie chlebów dożynkowych, wieńców dożynkowych oraz tegorocznych plonów. Następnie odbyło się Misterium Chleba, pięknie przygotowane przez zespół ludowy Łużyczanki z PobiednejStarostowie dożynek – Teresa Stożek ze Smolnika i Zenon Kuczyński z Leśnej – przekazali Burmistrzowi Leśnej, Janowi Surowcowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów, którym to Burmistrz podzielił się z sołtysami oraz mieszkańcami gminy. Oficjalną część uroczystości rozpoczęło przemówienie Burmistrza. Odczytany został również list skierowany przez Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupę na ręce Burmistrza Leśnej, Jana Surowca.
Następnie Burmistrz Leśnej i Przewodniczący Rady Miejskiej Leśnej, Walter Straszak wręczyli nagrody dla najlepszych rolników – były to dyplomy i statuetki. Otrzymali je: Maria i Ryszard Baran z Grabiszyc Górnych, Janina i Paweł Kłagisz z Grabiszyc Górnych, Anna i Piotr Kocoń z Kościelników Górnych, Małgorzata i Zenon Kuczyńscy z Leśnej, Halina i Kazimierz Najwer z Grabiszyc Średnich, Beata i Krzysztof Pasternak ze Smolnika, Inga i Arkadiusz Sobuccy z Zacisza, Michał Starczewski z Grabiszyc Średnich, Teresa i Bolesław Stożek ze Smolnika oraz Halina i Eugeniusz Stożek ze Stankowic. Warto dodać, iż wyróżnienie otrzymali też Joanna i Grzegorz Chyłek ze Stankowic za wyniki w hodowli konika polskiego.

 

Rozstrzygnięty został konkurs „Na najładniejszy balkon, ogród przydomowy i zagrodę” a wyniki były następujące: Najładniejsza zagroda: I – Wioletta Sosnowska Wolimierz, II – Ryszard Palica Miłoszów, III – Czesława Galas Świecie, wyróżnienie – Franciszka Gawkowska Pobiedna. Najładniejszy balkon: I – Krystyna Koćma Leśna, II – Beata Badurek Leśna, III – Kinga Nowosielska Świecie. Najładniejszy ogród przydomowy: I – Lucyna Gryniewicz Wolimierz, II – ex aequo – Janina Holinka Świecie i Janina Gąsienica Kościelniki Średnie, III – ex aequo – Krystyna Lebioda Leśna i Krystyna Koćma Leśna, wyróżnienie – Wioletta Roskowińska Leśna. Warto podkreślić, iż Starostwo Powiatowe w Lubaniu wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowały konkurs „Na najładniejszą zagrodę w Powiecie Lubańskim”. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż I miejsce w tym konkursie zajęła Pani Anna Szóstak zamieszkała w Smolniku. Gratulujemy serdecznie!
Komisja konkursowa pod przewodnictwem Małgorzaty Gut-Twardowskiej, Zastępcy Burmistrza, rozstrzygnęła konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Spośród 7 zgłoszonych sołectw pierwsze miejsce uzyskał wieniec sołectwa Zacisze (jako nagrodę otrzymało kuchenkę mikrofalową), II miejsce przypadło sołectwu Stankowice (nagroda – ekspres ciśnieniowy do kawy), a III miejsce – sołectwu Miłoszów (nagroda - frytkownica).
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się konkurencje sołeckie. W zaciętej rywalizacji udało się wyłonić zwycięzców. I tak: I miejsce – sołectwo Pobiedna, II miejsce – sołectwo Miłoszów, III miejsce – sołectwo Wolimierz.

 

Odbyły się również bardzo widowiskowe zawody strażackie, w których rywalizowały ze sobą drużyny OSP z Leśnej, Grabiszyc, Pobiednej, Świecia, Szyszkowej i Złotnik Lubańskich. Wszyscy mogli zaobserwować naprawdę ciekawy pokaz sprawności i wyszkolenia strażaków. Była to też doskonała okazja do promowania wielkiego znaczenia ochrony przeciwpożarowej.  Wygrała drużyna OSP Grabiszyce, II miejsce zajęła OSP Pobiedna a III miejsce – OSP Świecie. Na uwagę zasługuje też udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej przy OSP Pobiedna. Wielki ukłon i szacunek dla młodzieży za ich ogromne zaangażowanie.
W części artystycznej Święta Plonów 2012 zaprezentowały się zespoły ludowe: Łużyczanki z Pobiednej, Smolniczanie ze Smolnika oraz gościnnie Kapela Jana Boduszka z Siemianic. Gwiazdą wieczoru był zespół disco-polo Dance Factory. Następnie odbyła się zabawa pod chmurką z DJ`em Marcinem Igielskim.
Plac dożynkowy odwiedziło bardzo wielu mieszkańców naszej gminy i ta frekwencja była najmilszym prezentem dla organizatorów. Wspaniale było cieszyć oczy widokiem roztańczonych uczestników dożynek. W ciągu całego dnia można było zwiedzić stragany z wyrobami naszych lokalnych twórców ludowych, rolników i rzemieślników. Można było obejrzeć sprzęty rolnicze. Przygotowana została również wystawa o najlepszych rolnikach, działkowcach, jak również dotycząca laureatów konkursu na najładniejszy balkon, ogródek i zagrodę. Wśród atrakcji warto też wymienić dmuchane zabawki dla dzieci, stoisko z malowaniem buzi, przejażdżki kolejką, na kucyku, liczne gry i konkursy dla najmłodszych. Ważnym elementem były również kramy gastronomiczne.

Składamy szczególne podziękowania Księdzu Dziekanowi, Janowi Dąbskiemu, za odprawienie Mszy Świętej polowej oraz za obecność wraz z księdzem wikarym na tym ważnym święcie dla całej naszej gminy. 
Podziękowania kierujemy do sponsorów Święta Plonów 2012. Serdecznie dziękujemy następującym osobom i instytucjom: Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński w Stankowicach, Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w Leśnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, PPHU Adampol Regina Lewandowska w Leśnej, Usługi i Wynajem Maszyn Ryszard Sosnowski w Wolimierzu, Stanisław Leszczyński Usługi Kominiarskie w Leśnej, FHU Bielawa Krzysztof Bielecki w Leśnej, Rehabilitacja DAN-WIT s.c. Daniel Koko, Witold Dziekan w Leśnej, Łużycki Bank Spółdzielczy Oddział w Leśnej, Sklep dziewiarski Ewy Król w Leśnej, Ośrodek Wypoczynkowy Baworowa, Złoty Potok Resort Sp. z o.o. w Złotym Potoku, Restauracja Pizzeria Toscana Dariusz Twardowski w Leśnej, Apteka Salus w Leśnej, Zamek Czocha w Suchej.

Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji i logistyce, a w szczególności podziękowania kierujemy do następujących osób: Edward Krzysztoń, Roman Kojro, Józef Szura, Jerzy Rodziewicz, Waldemar Kleszcz, Eugeniusz Burlik, Tadeusz Walenista, Zbigniew Sołtys, Gabriela Jasińska, Urszula Sazońska, Monika Martyniak, Renata Duda, Jadwiga Kaszuba, Leszek Paliwoda, Daniel Hyży, Ludwik Barta, Marek Piotrowski, Elżbieta Dąbrowska, Grzegorz Potiuk, Janusz Michalak, Eugeniusz Grass, Katarzyna Igielska, Marek Butewicz, Urszula Tylka, Kazimiera Majdańska, Anna Zawisza, Elżbieta Grass, Bożena Kuryś. Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Gimnazjum w Leśnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Leśnej, Szyszkowej, Świecia, Pobiednej, Złotnik Lubańskich, Grabiszyc, Komendantowi Komisariatu Policji w Leśnej oraz funkcjonariuszom, Komendantowi Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszom, Stowarzyszeniu PRZYSTAŃ Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.
Głównym źródłem finansowania przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dzięki projektowi napisanemu przez Panią Bogusławę Ciesiulewicz z Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Leśnej udało się pozyskać pieniądze na sfinansowanie większej części realizowanych Dożynek. Pozostała cześć pochodziła z budżetu Gminy oraz od sponsorów. Firmą zewnętrzną do organizacji dożynek, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego była Agencja Artystyczna LIDO z Lądka Zdrój. Odpowiedzialna była ona za przygotowanie sceny, nagłośnienia, oświetlenia, zaplecza sanitarnego, opieki medycznej, konferansjera, zapewnienia nagród za wieńce dożynkowe, ochrony, występu Gwiazdy Wieczoru oraz reklamy i promocji całego wydarzenia. Pozostałe atrakcje i nagrody zabezpieczył Urząd Miejski w Leśnej i Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARTNEROM I DARCZYŃCOM
DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM GMINY LEŚNA ZA LICZNY UDZIAŁ

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
–Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

GALERIĘ Z IMPREZY ZNAJDZIECIE KLIKAJĄC TUTAJ.

Czytany 2632 razy